Ne mučite se! Prevajanje besedil prepustite strokovnjakom

Kaj vam je storiti, ko v službi ali v šoli od vas zahtevajo, da neko besedilo pripravite v določenem tujem jeziku? Morda poznate najbolj osnovne izraze v tem jeziku in ste v svojem življenjepisu nekoliko precenili svoje sposobnosti ali pa sami vodite podjetje, ki si želi komunicirati tudi s tujim trgom, vendar dobro veste, da jezika ne obvladate dovolj, da bi lahko v njem spisali celotno besedilo. Na pomoč vam bomo priskočili mi – strokovnjaki Prevajalske agencije Dvojka.

V naši agenciji vam sicer ponujamo tudi storitve na področju lektoriranja besedil, a naša glavna dejavnost je prav prevajanje. To je področje, s katerim se ukvarjamo že kar dolgo časa. Naši prevajalci so visoko usposobljeni in imajo mnogo izkušenj s prevajanjem, tako da so naši prevodi vedno dobri in dosegajo najvišje nivoje kakovosti.

Prevajanje besedil je mogoče opravljati na več različnih področjih. S čim se v naši agenciji vse srečujemo, kaj vse spada med prevajanje besedil?

Prevajalci so osebe, angeli varuhi v ozadju, ki poskrbijo, da lahko roman, ki ste ga težko čakali, a je prvotno napisan v francoščini, brez težav preberete in veste, za kaj v njem gre, pa čeprav ne znate niti besede francosko. Prevajalci tudi poskrbijo, da si lahko ogledate svojo najljubši film v angleščini in razumete vse dialoge. Prevajalci so zadolženi za to, da lahko v slovenščini preberete navodila za postavitev knjižne police, čeprav je bila ta kupljena na Švedskem. In nenazadnje, prevajalci poskrbijo, da se lahko natančno seznanite s stranskimi učinki zdravila, ki ga sicer ne poznate, a ste ga bili zavoljo hudega glavobola primorani kupiti v eni od italijanskih lekarn.

Prevajanje besedil

Prevajanje besedil se glede na težavnost deli na različne stopnje. Pri prvi, ki je najbolj splošna stopnja prevajanja, prevajalcu ni treba poznati nobene strokovne terminologije, saj prevaja splošna besedila. Pri prevajanju težjih besedil, na primer s področja prava, medicine ali podobnega, pa mora prevajalec poleg strokovne terminologije s tega področja v besedilu, iz katerega prevaja, dobro poznati tudi terminologijo v jeziku, v katereg prevaja.

Seveda se v drug jezik preubesedujejo tako napisana kot govorjena besedila, vendar z eno razliko. Preubeseditvi pisanega besedila v drug jezik rečemo prevajanje, medtem ko se preubeseditev govorjenega besedila v drug jezik imenuje tolmačenje.

Morda vas bo ta podatek presenetil, a prevajanje besedila ne zajema zgolj njegove preubeseditve v nek drug jezik. Prevajanje se, po besedah enega najbolj poznanih jezikoslovcev Romana Jakobsona, dogaja na treh ravneh:

Interjezikovno prevajanje besedila. Ta vrsta prevajanja je le ena od omenjenih treh. Je tisto, na kar ponavadi pomislimo, ko slišimo besedo “prevajanje” – gre za to, da vzamemo besedilo v izvornem jeziku in enako besedilo napišemo v ciljnem jeziku. Tudi mi bomo za interjezikovno prevajanje besedila uporabljali kar splošno uporabljen izraz prevajanje.

Intrajezikovno prevajanje besedila. Pri tem postopku ne gre za spreminjanje jezika, v katerem je besedilo napisano, temveč za drugačno interpretacijo znotraj jezika samega. Končno besedilo je napisano v istem jeziku kot original. Ciljni jezik besedila je enak izvornemu.

Interseminčno prevajanje besedila. Tudi pri tej vrsti prevajanja besedila izvorni jezik ostaja enak prvotnemu. Gre le za to, da se besedilo, ki je bilo prej izraženo z besednimi znaki, interpretira v nebesednih znakih.

Morda se vam je kdaj zazdelo, da je prevajanje besedila, ki ste ga brali, povzročilo, da se je s prevodom izgubilo nekaj pomena. Ravno to dokazuje, da za uspešen prevod nikakor ni dovolj zgolj to, da prevajalec do potankosti pozna oba jezika, tako tistega, iz katerega prevaja, kot tistega, v katerega prevaja. To je le podlaga, na kateri mora prevajalec nujno graditi, če želi, da so njegovi prevodi kakovostni. Da je prevajanje besedila uspešno, mora oseba, ki prevaja, nujno tudi poznati kulturo obeh jezikov. Nekatere besede, čeprav so dobesedni prevodi, namreč nimajo v dveh jezikih enake konotacije. Prevajalec mora tako z nekaj ustreznimi posegi poskrbeti, da kontekst v obeh besedilih ostaja enak ali vsaj podoben.

Ravno zato lahko rečemo, da je prevajanje besedil tako znanost kot umetnost. Znanost zato, ker so za prevajanje potrebna določena znanja in izkušnje, ki jih prevajalec pridobi s strokovno izobrazbo in delom, umetnost pa zato, ker mora včasih v delo, ki ga prevaja, nekoliko intuitivno poseči.

Naši strokovnjaki bodo poskrbeli, da v prevodu ne bo prav nič izgubljenega. Besedila prevajamo v kar 25 jezikov in za vsakega je zadolžen prevajalec, ki pozna tako jezik in njegova pravila kot družbene okoliščine jezika, v katerega prevaja.

Prevajalska agencija Dvojka.si je agencija, za katero vam nikoli ne bo žal, da ste jo izbrali. prevajanje besedila, ki nam ga boste zaupali v obdelavo, bomo opravili profesionalno, kakovostno in po ugodnih cenah. Pokličite nas še danes in poskrbite, da vaše besedilo pride v prave prevajalske roke.