Lastnosti, ki jih morata imeti dober prevajalec in dober prevod

Na tržišču je mnogo prevajalskih agencij, ki obljubljajo, da so njihovi strokovnjaki najbolj izučeni, njihov repertoar najširši, njihove cene najnižje. Pa vendar večina teh agencij, ki obljubljajo kakovost, te svoje obljube ne izpolni. Da se zavarujete pred težavami zaradi neustreznih prevodov, vam v Prevajalski agenciji Dvojka ponujamo nekaj koristnih nasvetov.

Kako prepoznati slabo prevajalsko agencijo oziroma prevajalca?

Zavrnili so prošnjo, naj vam pošljejo vzorčni prevod. Vsaka dobra prevajalska agencija vam bo brez težav poslala vzorec svojega dela, da se boste lahko prepričali, da delajo dobro. V primeru, da agencija tega ne želi storiti, lahko sklepate, da želi pred vami nekaj prikriti. In kaj bi lahko želela prikriti? Verjetno dejstvo, da njihovi prevodi niso tako zelo dobri, kot trdijo v svojih številnih oglasih.

Cene so smešno nizke. Prevajalska agencija, ki svoje storitve prodaja občutno pod ceno, največkrat svojim zaposlenim ne zagotavlja dobrih pogojev, ali pa so ti »strokovnjaki« pravzaprav amaterji, ki jim podjetje izplačuje najnižjo možno plačo.

V besedilu se konstantno ponavlja ena in ista napaka. Tudi prevajalci so zgolj ljudje, krvavi pod kožo, in razumeti je potrebno, da se vsakdo lahko zmoti. Ena napaka tako še ne pomeni, da prevajalec ne zna opravljati svojega dela. Težava nastane, ko je prevod besedila dobesedno poln napak, od katerih se določene celo ponavljajo. To je definitivno znak za preplah – dobro premislite, ali želite koristite storitve takšnega prevajalca ali agencije.

Agencija ima enega prevajalca za vse. Prevajalec, ki prevaja besedila v in iz različnih jezikov, morda vzbuja vtis, da veliko ve in da mu lahko brezpogojno zaupate pri prevodu besedila, vendar temu ni tako. Ravno obratno: prevajalec, ki prevaja vse, verjetno ni posvetil dovolj časa vsakemu jeziku posebej in jih, torej, najverjetneje ne obvlada ravno dobro.

Prevajalec

Kaj mora imeti dober prevajalec oziroma prevajalska agencija?

Sprejemljivo ceno za prevod besedila

Ne zaupajte agencijam, ki vam za malo denarja obljubljajo čudeže na področju prevajanja. Njihov prevod besedila najverjetneje ne bo tako kvaliteten kot bi bil prevod agencije, pri kateri je potrebno plačati malce več. Obstaja tudi možnost, da agencija, ki oglašuje izredno nizke cene svojih izdelkov, ne plačuje svojih delavcev, kljub temu, da ti delo opravljajo kakovostno. Kljub opozorilom o prenizkih cenah pa bodite pozorni tudi na tiste, ki vam poskušajo zaračunati občutno preveč. Raziščite odlične ponudnike in si oblikujte predstavo o sprejemljivi ceni.

Prepričljivost.

Čeprav prevajalec neko fiktivno zgodbo zgolj prevaja iz enega jezika v drugega, ni dovolj to, da v prvotnem besedilu vidi besedo, ji v ciljnem jeziku najde ustreznico in jo zapiše. Kljub temu, da opravlja prevod besedila, mora prevajalec zgodbo povedati prepričljivo in ne zgolj nanizati nekaj dobesednih prevodov.

Izkušnje.

Kot pri večini drugih karier tudi za prevajalce velja, da jim znanje, pridobljeno v šolah ali neformalnih oblikah šolanja, predstavlja dobro odskočno desko na poti k odličnim prevodom, a nič več kot zgolj to. Če morate izbirati med prevajalcem, ki je na fakulteti dosegal same desetice, a po končanem faksu ni začel delati in pravzaprav nima praktičnih izkušenj, in prevajalcem, ki je imel šestice in sedmice, a je delal že med šolanjem, po končani šoli pa se je potrudil in takoj našel službo, kjer dela že zadnja tri leta, zagotovo in brez premisleka izberite slednjega.

Poznavanje stalnih besednih zvez.

Vzemimo za primer stalno besedno zvezo v slovenščini »iti rakom žvižgat«. Vsakdo, ki pozna slovenski jezik, bo, ko bo prebral stavek »Franc je šel rakom žvižgat«, vedel, da je ta oseba umrla. Če bo prevajalec v svoj angleški prevod besedila besedila zapisal »Franc went whistling to the crabs«, tega ne bo razumel noben angleški ali drugi tuji bralec. Prevajalec bo moral v angleškem jeziku ali v kateremkoli drugem jeziku, v katerega prevaja, poiskati ustreznico »iti rakom žvižgat«, ki bo imela enako ali vsaj podobno konotacijo kot slovenska različica.

Naravno znanje jezika.

Medtem ko mora prevajalec za uspešen prevod besedila seveda dobro poznati jezik, iz katerega prevaja, pa je še veliko bolj pomembno, da do potankosti obvlada jezik, v katerega prevaja. Dobro mora poznati tudi kulturno in politično dogajanje v državah, kjer govorijo ta jezik, da bo dobro vedel, katero besedo uporabiti v kakšnem kontekstu. Najbolje je, da vam prevod besedila iz slovenščine za na ameriški trg opravi oseba, ki prvotno prihaja iz Amerike ali je pred kratkim nekaj let preživela tam.

Zdaj, ko veste, kako ločiti med dobrim in slabim prevajalcem ter, kaj vse mora imeti kvaliteten prevod besedila, raziščite trg in se odločite, katera agencija je za vaše zahteve najbolj primerna. Pri Prevajalski agenciji Dvojka.si bomo počaščeni, če boste prav nas izbrali, da prevedemo vaše besedilo.